Z naší činnosti

Oprava studánky pod Janským vrchem v Petříkovicích

      Novodobá historie této studánky se začala psát počátkem roku 1999, kdy na  výroční členské schůzi

Klubu českých turistů v Bohuslavicích nad Úpou  padnul návrh na opravu studánky pod  Janským vrchem

v Petříkovicích. V  této  době byl celý objekt studánky již ve velmi špatném  technickém stavu: stěny byly 

vychýlené, některé kameny  vypadlé, střecha byla  probořená a dřevěná kaple naproti studánce byla již

věkem zničená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav studánky 18.dubna 1999

    V dubnu 1999 byla  pořízena fotodokumentace  tehdejšího  stavu studánky ( viz foto ). Od této doby

se  rozběhly  přípravné práce. Vlastní práce na studánce začaly až  počátkem  roku 2002, kdy  byl pro-

veden úklid okolí a byly zlikvidovány ( spáleny ) zbytky dřevěné kaple.

     Potom se  práce na studánce na určitou dobu  pozastavily. Až příchodem nového člena do KČT Bo-

huslavice nad Úpou, který bydlí v Petříkovicích přímo pod Jánským vrchem, se opět práce rozjely napl-

no v roce 2007. V tomto roce se uskutečnily dvě brigády.

     V začátkem  června 2007 byla  studánka  pečlivě  rozebrána, kameny očištěny, očíslovány a řadně

zaneseny  do nákresu  stěn  studánky. Během  léta  byla  studánka  opět  sesazena  dohromady a na

podzim se udělaly dokončovací práce na  opravě stěn studánky, drenáž okolo celé zadní stěny, rezatá

trubka výtoku vody byla vyměněna za  nerezovou a bylo opraveo celé dno studánky. Na těchto pracích

se  už částečně podíleli  také  někteří  občané  Petříkovic, bydlící  přímo pod  Janským vrchem. Kromě

samotné  práce zejména  poskytnutím  technického i materiálního  zázemí. Díky  této pomoci bylo vše

dobře a rychle zvládnuto.

     Začátkem roku 2008 byla studánka osazena novým krovem a střechou, která byla zdařilou replikou

původní  střechy  dle dobových  pohlednic. Prostor nad samotným  pramenem  chrání  nová  ozdobná

mříž. Na tuto mříž a střechu byla  uspořádána veřejná sbírka  mezi občany Petříkovic a přispěl i míst-

ní Obecní úřad. Poděkování  patří zejména občanům  bydlícím přímo pod Janským vrchem, kteří celou

akci  sponzorovali zapůjčenou technikou  a  zařídili  výrobu  nových krovů, střechy  a  ozdobné  mříže,

jejich vyvezení ke studánce a usazení. Zásluhou t éto  pomoci dostala  oprava studánky  profesionální

charakter. ( viz foto )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stav studánky ke dni 27.dubna 2008

     Na poslední brigádě v červnu 2008 byly provedeny dokončovací  práce v okolí studánky. Jednalo se

zejména o upravení prostoru před studánkou, kde byla použita původní dlažba z velkých kamenů.

     K slavnostnímu předání  studánky  veřejnosti došlo  21.června 2008. Celá akce  byla pořádána pod

záštitou obecního úřadu Chvaleč. Začátek  slavnosti  byl v 15,00 hod. a sešlo se zde asi 130 účastníků.

     Oficiální  zahájení  provedla  starostka  Chvalče, která přivítala  zúčastněné, veřejně poděkovala za

vykonanou práci na opravě studánky a navrhla, aby se takovéto setkání uskutečňovalo každý rok.

     Slavnostní ráz celé akce také  podtrhla účast dvou  členů  Ostrostřelecké gardy spolku vojenských

vysloužilců z Police nad Metují. Stáli čestnou stráž u studánky a po projevu starostky vypálili slavnostní

salvu. Jeden z nich byl zároveň kovářem, který vykoval ozdobnou mříž studánky.

     Mezi  pozvanými byl  také řemeslník, který zhotovil  krovy a střechu. Z rozhovoru s ním jsem zjistil,

že přitom není vůbec vyučený  truhlář, ale obráběč kovů. Byl však osloven a požádán o výrobu krovů a

střechy dle dobových fotografií. Vzal to jako osobní výzvu a dle většiny účastníků se dílo velice povedlo.

     Během celé akce  bylo  čepováno zdarma  pivo a účastníci si mohli na ohýnku opect  párky. Občer-

stvení financoval  Obecní úřad Chvaleč. Dle spokojenosti účastníků se celá tato akce ( oprava studánky

a slavnostní předání ) povedla.

     Tímto symbolickým předáním studánky však naše činnost zde neskončila. Chceme zajistit obnove-

ní  turistického  značení kolem studánky, protože je škoda, aby se tady turisté nezastavili. Již proběhlo

jednání s předsedou značkařské  komise, který není  proti. V plánu je také v místech  původní kapličky

udělat posezení s lavicemi a stolem.

     Samozřejmostí je také každoroční brigáda na úklidu okolí studánky.
 

     Pro  úplnost  zbývá  dodat: v  květnu 2008  byl  proveden rozbor  pitné vody ze studánky s  těmito

výsledky:  PH - 7,1

 

               vodivost ( konduktivita ) - 15,44 mS/m

               CHSK-Mn  - 1,07

               tvrdost - 1,1 mva/l ( měkká voda )

               dusičnany - 6,6 mg/l

               amonné ionty - 0 mg/l

GPS studánky:

N 50° 36´ 26.43´´

E 15° 59´ 58.39´´

nadmořská výška: 550 m

Petříkovice, studánka

Stav studánky ke dni 13.září 2008

Více foto v oddíle Fotogalerie Bohuslaváků

                                                 
                                                                      Vladimír Škop, KČT Bohuslavice nad Úpou 

 

Dodatek: Začátkem  července 2008  bylo plně obnoveno  původní turistické značení ke studánce. Díky

panu Görnerovi z odboru KČT Žacléř byla vyznačena trasa v úseku Petříkovice - studánka pod Janským

vrchem - Janský vrch. Po žluté  turistické  značce z Petříkovic vystoupáte  podél  plotu ( při  procházení

zavírejte prosím bránu - jediná podmínka majitele pozemku ) až k lesu a po lesní cestě, bývalé křížové

cestě, dojdete k opravené  studánce. Zde můžete chvíli  posedět na lavičkách, odpočinout si po namá-

havém výstupu a napít se dobré pramenité vody.

     Od roku 2009 se koná pravidelně každý rok v polovině měsíce červen Setkání u studánky. Akci za-

jišťuje Obecní úřad Chvaleč a rodina Pavlíkova z Petříkovic. Pivo a párky zdarma. K tanci a poslechu

hraje country skupina Pěna.

     V roce 2012 byl u studánky v místě bývalé dřevěné kaple zbudován přístřešek s krytým ohništěm.

Návštěvníci studánky mohou navštívit i nově zbudovanou vyhlídkovou terasu na Krausově vyhlídce.

 

 Studánka a přístřešek s krytým ohništěm 12.6.2013

     Od 11.ledna 2009 je studánka na stránkách Národního registru pramenů a studánek, záznam č.858

estudanky.cz